Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Inauguracja zajęć klasy patronackiej UEK w I Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie im. Bartłomieja Nowodworskiego

Inauguracja zajęć klasy patronackiej UEK w I Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie im. Bartłomieja Nowodworskiego

10 października odbyła się uroczysta inauguracja roku w I LO w Krakowie. To już siódma edycja zajęć dla uczniów liceum.

Współpraca między I Liceum Ogólnokształcącym – szkołą partnerską UEK a ówczesnym Wydziałem GAP zainicjowana została sześć lat temu. Podczas zajęć z podstaw wiedzy o państwie i administracji oraz ekonomii sektora publicznego uczniowie licealiści uczą się jak odczytywać procesy ekonomiczne z perspektywy wspólnoty politycznej. Jak podkreśla Dyrektor, mgr Jacek Kaczor – profesor od informatyki w Nowodworku – uczniowie zyskują w ten sposób nie tylko wiedzę udokumentowaną certyfikatem UEK, ale i doświadczenie, pozwalające na oswojenie ze światem uniwersytetu.

Dziekan Kolegium GAP – dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK, przypomniał, że w 99. roku funkcjonowania uczelni, nominalnie ekonomicznej, może się ona poszczycić prawem do nadawania stopni naukowych w pięciu dyscyplinach naukowych. Zwrócił uwagę, że nauki o polityce i administracji są ważnym obszarem kształcenia specjalistów dla sektora publicznego. W tym duchu prof. dr hab. Łukasz Mamica podczas wykładu inauguracyjnego próbował odpowiedzieć na pytanie, jak i dlaczego powinniśmy przeciwdziałać skutkom zmian klimatu.

Uczniom liceum życzymy owocnej pracy i pogłębiania wiedzy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami!

Skip to content