Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Absolwentka kierunku administracja Pani Katarzyna Toboła laureatką XVII edycji Nagrody im. Tadeusza Tertila

Absolwentka kierunku administracja Pani Katarzyna Toboła laureatką XVII edycji Nagrody im. Tadeusza Tertila

W dniu 30 października 2023 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego, która odbyła się w ratuszu, wręczone zostały nagrody im. Tadeusza Tertila. Przyznawane są one za pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

O nagrodę starać mogli się mieszkający w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim autorzy prac dyplomowych, będący absolwentami studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Nagrody fundowane przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie, przyznane zostały w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska. Wśród osób wyróżnionych z kategorii „prace licencjackie i inżynierskie” znalazła się Pani Katarzyna Toboła absolwentka kierunku Administracja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie za pracę Realizacja budżetu obywatelskiego jako forma zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2021 na przykładzie Tarnowa.

Celem pracy była analiza zaangażowania społeczności Tarnowa w realizację budżetu obywatelskiego. W pracy przedstawiono kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, a także zasady tworzenia budżetu obywatelskiego w Polsce. W pracy przedstawiona została historia, procedury, przykłady realizowanych projektów oraz zaangażowanie mieszkańców Tarnowa w ramach budżetu obywatelskiego w latach 2019-2021.

Promotorem pracy był dr Adam Drozdek z Katedry Polityk Regulacyjnych.

Gratulacje dla Laureatki i Promotora.

Skip to content