Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Wizyta studyjna tam, gdzie plastik wytwarzany jest przez zestresowane bakterie.

Wizyta studyjna tam, gdzie plastik wytwarzany jest przez zestresowane bakterie.

 

Grupa studentów kierunku Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja miała możliwość z bliska zapoznania się z technologią wytwarzania bioplastiku przez bakterie żywiące się olejem roślinnym. W jaki sposób polimery produkowane są przez zestresowane bakterie opowiadał podczas wizyty studyjnej w dniu 13 grudnia 2023 r. prof. Maciej Guzik z krakowskiego Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. W tym przypadku źródłem stresu jest niedobór jednego ze składników odżywczych dostarczanych bakteriom. Studenci mieli możliwość nie tylko obejrzenia działającej tam linii produkcyjnej do wytwarzania tego typu bioekologicznych plastików, ale także rozmowy na temat możliwości ich wykorzystania. Kluczową cechą tego typu materiału jest odejście od przetwarzania paliw kopalnych i możliwość wykorzystywania jako surowca roślinnego oleju, w tym odpadowego z gastronomii. Dodatkowo tego typu bioplastik ulega szybkiej biodegradacji w przeciwieństwie do tradycyjnych tworzyw sztucznych, dla których okres ten wynosi od kilkuset do ponad tysiąca lat. Wytwarzane we wspomniany sposób polimery są biozgodne, to znaczy, że wytwarzane z nich części implantów nie są odrzucane przez organizm ludzki.

Facebook kierunku 

Skip to content