Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Studenci i wykładowcy kierunku Gospodarka Energetyczna i Zrównoważona Transformacja zapraszają na wykład otwarty pt. Jak działać dla Ziemi, który wygłosi założyciel, lider i prezes Klubu Gaja Jacek Bożek.

Studenci i wykładowcy kierunku Gospodarka Energetyczna i Zrównoważona Transformacja zapraszają na wykład otwarty pt. Jak działać dla Ziemi, który wygłosi założyciel, lider i prezes Klubu Gaja Jacek Bożek.

Studenci i wykładowcy kierunku Gospodarka Energetyczna i Zrównoważona Transformacja zapraszają na wykład otwarty pt. Jak działać dla Ziemi, który wygłosi założyciel, lider i prezes Klubu Gaja Jacek Bożek.

Wykład odbędzie się w czwartek 21 marca o godzinie 12:15 w sali nr 4 w pawilonie Sportowo-Dydaktycznym.

Klub Gaja to jedna z najstarszych niezależnych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce Od 35 lat angażuje społeczeństwo w realne działania na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw zwierząt. Dzięki działalności klubu udało się między innymi uchwalić Ustawę o ochronie zwierząt i późniejsze jej nowelizacje, wprowadzić zmianę społeczną dotyczącą zwyczaju sprzedaży żywych karpi, wspólnie z OTOP utworzyć największy rezerwat ornitologiczny w Polsce, czy doprowadzić do rezygnacji polskiego rządu z budowy kaskady Dolnej Wisły – tamy w Nieszawie

Skip to content