Publiczna obrona doktorska mgra Michała Żabińskiego

11 Wrzesień 2018

Informujemy, że w dniu 25 września 2018 r. o godz. 11:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w pawilonie G w sali 13  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Żabińskiego zatytułowanej: Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego  – doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego. Promotorem rozprawy doktorskiej jest prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.  […]

Zakończenie 1. roku wydziałowej klasy patronackiej

11 Lipiec 2018

19 czerwca uroczyście zakończyliśmy owocny rok akademicki z naszą pierwszą wydziałową klasą patronacką z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Uczniowie I LO przez cały rok uczyli się z nami podstaw ekonomii, a kolejny rok poświęcą ekonomii sektora publicznego i zarządzaniu publicznemu. W ramach klasy patronackiej zajęcia prowadzili: dr Urszula Lorenowicz, dr Tomasz […]

Kierunek GAP z oceną wyróżniającą PKA

27 Czerwiec 2018

Z radością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna  przyznała    kierunkowi Gospodarka i administracja publiczna ocenę wyróżniającą we wszystkich kryteriach jakościowych, tj.: koncepcję kształcenia, program kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, kadrę prowadzącą proces kształcenia, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, infrastrukturę wykorzystywana w procesie kształcenia, opiekę nad studentami oraz wsparcie w […]

Wydział GAP na Turnieju Siatkarskie Wydziały 2018

11 Czerwiec 2018

Nasz Wydział zadebiutował w tegorocznym Międzywydziałowym Turnieju Siatkarskim, który odbył się 8 czerwca 2018 r. w ramach Dni Sportu UEK. Wydział GAP reprezentowała drużyna w składzie: Natalia Dobosz, Kinga Jaklik, Joanna Trzeciak, dr Bartłomiej Biga, mgr Jakub Głowacki, dr hab. Marcin Zawicki. Nasza drużyna zajęła 4. miejsce, a prof. Marcin Zawicki otrzymał tytuł Najlepszego Zawodnika […]

Wydział GAP otrzymał uprawnienia do nadawania stopni

8 Czerwiec 2018

  Z nieskrywaną radością informujemy, że 23 kwietnia 2018 r. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Wyjazd Studentów GAP specjalizacji Menedżer Miasta do Wiednia

6 Czerwiec 2018

15 maja 2018 r. studenci II stopnia kierunku GAP, specjalizacji Menadżer Miasta, w ramach przedmiotu Planowanie rozwoju miast, prowadzonego przez Agnieszkę Włoch-Szymlę, zapoznali się z przykładem dobrej praktyki planowania strategicznego w Wiedniu. Pomimo złej pogody, zobaczyli przykłady realizacji planów rozwoju miasta od czasów Czerwonego Wiednia, poprzez manifest Hundertwassera i wcześniejsze realizacje strategii rozwoju (Gasometer, Donau […]

Awanse naukowe pracowników Wydziału GAP

1 Czerwiec 2018

Z wielką radością i zaszczytem chcielibyśmy poinformować, że podczas tegorocznego Święta Uczelni 28 maja 2018 r. nasi pracownicy otrzymali dyplomy potwierdzające ich awanse naukowe. Znaleźli się wśród nich: dr hab. Dobrosław Kot Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  nadała dr. Dobrosławowi Kotowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie […]

Poszerzyliśmy horyzonty na 47. Sympozjum GAP

28 Maj 2018

Już po raz 47. spotkaliśmy się na Sympozjum GAP. Tym razem bloki tematyczne dotyczyły: przyszłości motoryzacji, firm rodzinnych. Najlepsi studenci naszego Wydziału mieli okazję poznać i porozmawiać z przedstawicielami świata administracji, biznesu i polityki. Kilkudniowe, wyjazdowe sympozjum, na którym gościmy ok.  400 osób nie byłoby możliwe bez naszych studentów i absolwentów. W tej edycji: Magdalena […]

Znamy zwycięzców 16. Konkursu Sympozjalnego GAP

1 Maj 2018

Z radością ogłaszamy wyniki 16. edycji Konkursu Sympozjalnego GAP. Laureatami są studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: I miejsce zajęła Sylwia Nowak   za artykuł pt.:   „Sukcesja w firmach rodzinnych – ogromne wyzwanie, czy zwykłe przekazanie władzy?” II miejsce zajęła  Katarzyna Baran   za artykuł pt.:   „Wyzwania polskich firm rodzinnych w kontekście zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych” III miejsce […]

II nabór wniosków o płatne staże dla studentów I stopnia GAP i GP

27 Kwiecień 2018

Po przerwie majowej uruchamiamy drugi nabór stażowy w ramach projektu pt. Staże drogą sukcesu zawodowego studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna oraz Gospodarka Przestrzenna UEK. W wyniku pierwszej edycji staże rozpoczęło ponad 60 studentów – dołącz do nich i Ty! W ramach drugiej edycji przewidujemy staże dla kolejnych 50 studentów w przeszło 30 różnych podmiotach z […]