Minister Jarosław Gowin na konferencji o przyszłości uczelni ekonomicznych

13 Wrzesień 2019

  12 września br. odbyła się na UEK-u – z inicjatywy prof. UEK dr. hab. Stanisława Mazura, Dziekana Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej – konferencja poświęcona problematyce dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa w Polsce. Głos w dyskusji zabrali m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin, rektorzy uczelni ekonomicznych […]

Projekty badawcze to u Nas podstawa!

12 Wrzesień 2019

Złożony przez Nas wniosek o realizację projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki został pozytywnie rozpatrzony. Kierownikiem projektu został prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, natomiast pozostałymi realizatorami są m.in: -dr Michał Żabiński -dr Jarosław Bober   Tytuł projektu brzmi: „Przywództwo w miastach dotkniętych zjawiskiem defunkcjonalizacji”.   Odpowiednia jakość życia to kluczowy element prawidłowego funkcjonowania każdej […]

Wsparcie MNiSW w ramach programu Akredytacje zagraniczne

7 Sierpień 2019

W dniach 13-15 maja 2019 r. mieliśmy zaszczyt gościć komisję wizytacyjną European Asscociation for Public Economy Administration Accreditation (EAPAA), która oceniała kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna prowadzony na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Akredytacja EAPAA jest szczególnym wyróżnieniem dla programów z zakresu administracji publicznej na świecie – ma charakter akredytacji środowiskowej i jest wyznacznikiem […]

Nasi pracownicy powołani do Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych PAN

10 Lipiec 2019

Z radością informujemy, że Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk powołał w skład Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych pracowników Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. W kadencji 2019-2022 w prace Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych włączą się: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól z Katedry Gospodarki Regionalnej, dr inż. […]

Nowe możliwości dla studentów Wydziału GAP

26 Czerwiec 2019

Przygotowujemy się do realizacji projektu “Zintegrowany Program Rozwoju UEK” na lata 2019-2023 współfinansowanego ze środków unijnych. W jego ramach przewidujemy wsparcie dla studentów Wydziału GAP, które obejmie obszary: rozwoju kompetencji i przygotowania do wejścia na rynek pracy, dostosowania programów kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno – gospodarczych oraz wsparcie informatyczne procesu dydaktycznego. Dzięki wsparciu z programu […]

Tytuł doktora honoris causa SGH dla prof. Jerzego Hausnera

10 Czerwiec 2019

Z wielką radością informujemy, że dnia 29 maja 2019 roku Senat Szkoły Głównej Handlowej nadał Profesorowi Jerzemu Hausnerowi tytuł doktora honoris causa. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Najlepsza praca doktorska z zakresu teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej

22 Maj 2019

Z radością i dumą informujemy, że dr Michał Możdżeń został laureatem V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską w Ogólnopolskim Konkursie imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii i historii ekonomii. Praca pt. Instytucjonalne determinanty wydatków budżetu państwa w Polsce została obroniona na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w […]

Nadanie stopnia dra habilitowanego Pani dr Magdalenie Zdun

22 Maj 2019

Z wielką radością i zaszczytem informujemy, że Rada Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w dniu 16 maja 2019 r. nadała Pani dr Magdalenie Zdun stopień doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Serdecznie gratulujemy!

Wizytacja Komisji EAPAA

9 Maj 2019

W dniach 13-15 maja 2019 r. będziemy mieli zaszczyt gościć komisję wizytacyjną European Asscociation for Public Economy Administration Accreditation (EAPAA), która będzie oceniać kierunek Gospodarka i Administracja Publiczna. Akredytacja EAPAA jest szczególnym wyróżnieniem dla programów z zakresu administracji publicznej na świecie – ma charakter akredytacji środowiskowej i jest wyznacznikiem najwyższego poziomu kształcenia i badań. Nasze […]

Kwartalnik Zarządzanie publiczne/Public Governance z 99 pkt. w ramach konkursu MNiSW

1 Kwiecień 2019

Z radością informujemy całą społeczność akademicką, czytelników i autorów, że nasz uczelniany kwartalnik „Zarządzanie Publiczne/Public Governance” uzyskał bardzo wysoką ocenę w ramach I edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na „Wsparcie dla czasopism naukowych” – 99 punktów na 100 możliwych. W związku z tym został przewidziany do objęcia finansowaniem w ramach tego […]