Kontrast
 • English

 • Nowa publikacja o bazach danych obiektów przestrzennych dr. inż. Mateusza Ilby

  20 września 2021

  Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją autorstwa dr. inż. Mateusza Ilby w prestiżowym czasopiśmie Computers & Geosciences pod tytułem „Parallel algorithm for improving the performance of spatial queries in SQL: The use cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS databases” (100 pkt.). Z publikacją można zapoznać się pod https://doi.org/10.1016/j.cageo.2021.104840.  W publikacji autor zawarł ciekawe rozwiązanie multidyscyplinarne […]

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa!

  15 września 2021

  Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Deliberacja w procesie planowania polityk publicznych. Doświadczenia i wyzwania na przyszłość! Termin konferencji: 6 grudnia 2021 r. (online) Termin nadsyłania artykułów mija 1 listopada 2021. Szczegóły   wydarzenia i informacja o publikacji znajdują się  w  załączniku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Eseje Studentów WISE z Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej opublikowane w Kurierze UEK!

  20 lipca 2021

  Program Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej  (WISE GAP) to program oparty na innowacyjnych metodach i formach nauczania wspartych solidną akademicką wiedzą. Jest skierowany do ambitnych studentów chcących poszerzać wiedzę (również z innych kierunków) i rozwijać swoje umiejętności.   Student WISE GAP realizuje własny, indywidualny program studiów w cyklu semestralnym, w […]

  ANDRZEJ LASKOWSKI, Budując system. Ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku

  19 lipca 2021

  Książka stanowi zwieńczenie wieloletnich badań autora prowadzonych na obszarze diecezji tarnowskiej, obejmujących zarówno badania archiwalne i biblioteczne, jak i prace terenowe. Omówiono w niej nie tylko zagadnienia związane z ochroną zabytków sakralnych diecezji u schyłku XIX i na początku XX wieku, ale także pokazano szerokie tło historyczne, społeczne i ekonomiczne omawianego terenu oraz działalność najwybitniejszych […]

  Płatny staż w firmie General Electric!

  16 lipca 2021

  Globalna firma (General Electric) poszukuje stażysty na roczny płatny staż w formule zdalno-stacjonarnej. Oferta skierowana jest do studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia. Szczegóły: Job Description Summary Job Description – Assist in Finance and Sourcing processes & Support office management activities: – Review Office costs: verifying actuals, preparing estimates, resolving issues – Collect orders […]

  Uczymy sąsiadów: DOBRE – transfer wiedzy z Polski na Ukrainę

  16 lipca 2021

  Jeszcze niedawno to do Polski przyjeżdżali zagraniczni eksperci wspierający przekształcenia w naszym kraju. Teraz przyszedł czas na przekazywanie naszych doświadczeń sąsiadom, którzy znajdują się w fazie transformacji. Takie działania możliwe są m. in. dzięki projektowi DOBRE (“Decentralization Offering Better Results and Efficiency”). Jest to międzynarodowa inicjatywa realizowana w konsorcjum szeregu instytucji z USA, Polski i Ukrainy. […]

  Nagroda prof. Jerzego Indraszkiewicza – wyróżnienie dla najlepszego absolwenta Kolegium GAP

  15 lipca 2021

  Właśnie ruszyła kolejna edycja konkursu im. prof. Jerzego Indraszkiewicza. Nagroda ta jest prestiżowym wyróżnieniem dla absolwenta Kolegium GAP, którego zainteresowania wykraczają poza program akademicki i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami, a także aktywnością w działalności na rzecz środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych czy społeczeństwa obywatelskiego. Spośród zgłoszonych absolwentów Kapituła Nagrody wybierze laureata, który otrzyma statuetkę […]

  NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2021

  6 lipca 2021

  Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski ogłasza konkurs na „Nagrody Miasta Krakowa – 2021”. Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne osiągnięcia lub całokształt dokonań w kategoriach obejmujących następujące dziedziny: kultura i sztuka – w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie upowszechnienia kultury Krakowa w […]

  Kierunek Stosunki Międzynarodowe na UEK wśród najlepszych w Polsce

  5 lipca 2021

  W najnowszym rankingu „Perspektyw”, prowadzony na UEK kierunek Stosunki Międzynarodowe ponownie znalazł się wśród pięciu najlepszych w Polsce. Warto także dodać, że na tle krakowskich uczelni oferujących ten kierunek, zajmujemy drugie miejsce! To efekt wytężonej pracy wykładowców i dużego zaangażowania w naukę studentów, co z kolei przyczynia sie także do zwiększenia szans naszych absolwentów na […]

  Mega-eventy w miastach dziedzictwa. Od badań do zaleceń i wskazówek dla organizatorów i decydentów. Seminarium 8 lipca

  30 czerwca 2021

  Jak miasta dziedzictwa mogą organizować mega-eventy bez narażania własnego dziedzictwa? W jaki sposób mega eventy mogą stać się skutecznymi sposobami promocji i ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego? Zapraszamy 8 lipca na webinarium stanowiące premierę Karty mega-eventów w miasta dziedzictwa i podsumowujące międzynarodowy projekt badawczy HOMEE. Od wielu lat zmienia się relacja mega-eventów z miastami, szczególnie […]