dr Błażej Mazur

25 Listopad 2019

dr Michał Broniszewski

15 Listopad 2019

Doktor  nauk społecznych,  specjalista  teorii  organizacji, badań  i  rozwoju  (B+R),  integracji  europejskiej,  polityki  gospodarczej,  regionalnej  i  społecznej  oraz  rozwoju  jakości  życia  gospodarczego  i  społecznego.  Ekspert krajowy  w  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (NCBiR). Autor monografii, publikacji naukowych, ekspertyz, nauczyciel akademicki, inżynier projektu, laureat  stypendium  MNiSW  za  osiągnięcia  w  nauce,  laureat stypendium  J.M.  Rektora  […]

dr Konrad Pędziwiatr

26 Październik 2019

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Katholieke Universiteit Leuven (PhD in Social Sciences), University of Exeter (MA in European Studies) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (Mgr socjologii). Były stypendysta na University of Oxford i Marie Curie Research Fellow na University of Bradford. Badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Zaawansowanych […]

prof. UEK dr hab. Rafał Matyja

23 Październik 2019

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik Katedry Polityk Publicznych. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (1992), doktor nauk politycznych ISP PAN (2000), habilitacja na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2014). W latach 2002-2010 prodziekan, a następnie dziekan Wydziału Studiów Politycznych WSB-NLU w Nowym Sączu. Od 2014 do 2019 profesor Wyższej Szkoły Informatyki i […]

dr Dobrosława Wiktor – Mach

23 Październik 2019

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny). W latach 2011 – 2013 asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Od 1 października 2019 r. adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych w Kolegium GAP oraz w międzywydziałowym centrum badawczym CASPAR (Center for Advanced […]

Prof. UEK dr hab. Rafał Prostak

23 Październik 2019

Politolog, prof. UEK, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce; kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze: współczesna amerykańska myśl polityczna; polityka wyznaniowa w Stanach Zjednoczonych; międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka; instytucje Unii Europejskiej. Od 1 marca 2019 roku członek Komisji Ewaluacji Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa […]

dr Karol Kaczorowski

23 Październik 2019

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Doktor nauk socjologicznych, absolwent socjologii i religioznawstwa. kierownik projektu badawczego „Konstruowanie tożsamości etnicznej wśród młodych kurdyjskich migrantów w Stambule” (finansowanego w ramach programu NCN – Preludium) na podstawie, którego obronił pracę doktorską pod opieką prof. Janusza Muchy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek interdyscyplinarnego zespołu badającego kulturę kurdyjską z perspektywy postkolonialnej – […]

dr Marcin Kędzierski

23 Październik 2019

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent stosunków międzynarodowych UEK. Od 2009 r. zatrudniony na UEK, początkowo w ramach europejskiego projektu „VETWORKS” (program Leonardo da Vinci), a od 2011 r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Obecnie współkoordynator projektu „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów”, realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Badań […]

mgr Piotr Andrzej Głogowski

23 Październik 2019

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Młodych Dyplomatów w Warszawie. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Hiroshimie, gdzie pełnił funkcję asystenta badawczego. Ukończył z wyróżnieniem praktykę absolwencką w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Tokyo. Po dzień dzisiejszy związany badawczo z Japonią, a od 2018 roku zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie jako asystent w Katedrze Nauk […]

dr Rafał Lisiakiewicz

23 Październik 2019

  Politolog, specjalność stosunki międzynarodowe, pracownik Katedry Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent historii i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz kulturoznawstwa międzynarodowego w Instytucie Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską Polityka Rosji wobec Polski w okresie prezydentury Władimira Putina (2000-2008) obronił w 2010 r. Specjalizuje się w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Współpracuje z […]