Kontrast
 • English

 • mgr Anna Chudzicka-Bator

  18 Styczeń 2021

  Anna Chudzicka-Bator jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła kierunek Informatyka i Ekonometria uzyskując w 2013 roku tytuł magistra. Uzyskała również tytuł magistra ekonomii w 2014 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2015-2018 uczęszczała na studia doktoranckie na kierunku Metody Matematyczno-Statystyczne w Metodach Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalizuje się w ekonometrii finansowej, a […]

  dr Justyna Eska-Mikołajewska

  10 Grudzień 2020

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (2013). Ukończyła z wyróżnieniem kierunek politologia oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (od 2009). W latach 2014-2020 zatrudniona w Bydgoskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadziła zajęcia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i administracja. Promotorka kilkudziesięciu prac […]

  mgr Anna Mirzyńska

  8 Grudzień 2020

  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2017 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku ekonomia, rok wcześniej na kierunku gospodarka i administracja publiczna. Rozwój naukowy łączy z działalnością społeczną, szczególnie koncentrując się na kwestiach dotyczących aktywizacji młodych ludzi i kreacji polityk im poświęconych. W tym zakresie współpracuje z krakowskimi organizacjami pozarządowymi oraz Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. […]

  dr Damian Strycharz

  2 Grudzień 2020

  Doktor nauk o polityce i stosunkach międzynarodowych, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent University of Edinburgh (PhD in Politics, Master of Science by Research), Sup de Co Montpellier (Master Grande Ecole) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Magister Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych). W latach 2018-2020 współprzewodniczący grupy badawczej na Uniwersytecie Edynburskim zajmującej się […]

  dr Jeremiasz Salamon

  26 Wrzesień 2020

  Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z polityką rozwoju (polityka regionalna, polityka spójności Unii Europejskiej, terytorializacja polityki rozwoju, polityka miejska, rewitalizacja, strategiczne zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym) oraz problematyce wyborczej (systemy wyborcze oraz ich konsekwencje, zachowania wyborcze, systemy […]

  dr inż. Karol Majewski

  11 Wrzesień 2020

  Główne zainteresowania badawcze dotyczą problematyki przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej, wykorzystania metod teledetekcyjnych w analizach zmian  użytkowania ziemi / pokrycia terenu, wykorzystania Geograficznych Systemów Informacji (GIS) w badaniach geograficznych, turystyki na obszarach prawnie chronionych.

  dr Monika Mazur – Bubak

  7 Maj 2020

  W latach 2012-2013 pracownik działu polityki regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jako osoba odpowiedzialna za pierwszą ocenę i weryfikację projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Od 2013 roku pracowała jako nauczyciel akademicki początkowo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie a następnie jako adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ostatnio zatrudniona jako konsultant […]

  mgr Anna Gomola

  24 Kwiecień 2020

  Anna Gomola ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na kierunku Ekonomia w 2019 roku. Swoją pracę magisterską napisała na temat wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeks giełdowy WIG w latach 2006-2017, gdzie wykorzystała zaawansowane techniki analiz szeregów czasowych. Na studiach intensywnie angażowała się w życie uczelni, była przewodniczącą koła Naukowego Analiz Makroekonomicznych (KNAM) działającego przy Katedrze Teorii Ekonomii. Zainteresowania […]

  dr Błażej Mazur

  25 Listopad 2019

  dr Michał Broniszewski

  15 Listopad 2019

  Doktor  nauk społecznych,  specjalista  teorii  organizacji, badań  i  rozwoju  (B+R),  integracji  europejskiej,  polityki  gospodarczej,  regionalnej  i  społecznej  oraz  rozwoju  jakości  życia  gospodarczego  i  społecznego.  Ekspert krajowy  w  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (NCBiR),  przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024, członek Uczelnianej Komisji Wyborczej UEK oraz członek Komisji Nadzorującej Wybory w Kurii Studenckiej. […]