mgr Piotr Węgrzynowicz

11 Grudzień 2018

Główne zainteresowania badawcze: organizacja transportu w mieście, zrównoważony rozwój transportu, gospodarowanie przestrzenią wzdłuż ciągów transportowych. Praca magisterska o tytule „Wpływ inwestycji tramwajowej na strukturę przestrzenną i społeczno- gospodarczą Grenoble” nagrodzona w konkursie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Komunikacji na Politechnice Krakowskiej. Od 2018 roku Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Praca doktorska o tytule: Kontekst krajobrazowy węzła kolejowego […]

dr Joanna Sanetra-Szeliga

5 Listopad 2018

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej UEK. Pracowniczka Międzynarodowego Centrum Kultury (zastępczyni kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego) i konsultantka w Ośrodku Statystyki Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie. Autorka, współautorka i redaktorka kilkudziesięciu artykułów i publikacji na temat polityki kulturalnej UE, Europejskich Stolic Kultury, roli kultury w rozwoju lokalnym oraz dialogu międzykulturowego. Uczestniczka […]

dr Aleksander Dańda

16 Kwiecień 2018

dr Paulina Śliz

20 Grudzień 2017

Asystent w Zakładzie Ekonomiki Regionu i Inżynierii Przestrzennej. Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa. Ukończyła również Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Stypendystka Małopolskiej Fundacji Stypendialnej DOCTUS. Posiada kilkuletnie doświadczenie w praktyce zawodowej na stanowisku asystenta projektanta sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Zainteresowania dotyczą zagadnień oczyszczania ścieków, technologii […]

Kamila Pilch

11 Maj 2017

dr Magdalena Jelonek

19 Kwiecień 2017

Adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: ewaluacja polityk publicznych, sektorem szkolnictwa wyższego, kapitałem ludzkim, jakością kształcenia oraz metodologią badań społecznych (np. badania sondażowe, badania kontrfaktyczne). Brała udział w wielu projektach badawczych, m. in. […]

dr Grzegorz Miś

19 Kwiecień 2017

dr Krzysztof Jakóbik

16 Marzec 2017

Absolwent Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 1994 r. pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2006 – 2016 dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe:  statystyka społeczna, ekonomika zdrowia, ekonomika kultury, metody analizy danych w badaniach społecznych, zastosowanie technologii IT do celów prowadzenia badań statystycznych, statystyka regionalna, metodologia badań społeczno-ekonomicznych.