INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

Katedra Polityk Publicznych

Katedra Gospodarki Publicznej

Katedra Polityk Regulacyjnych

Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi

Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej

INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGI I FILOZOFII

Katedra Filozofii

Katedra Studiów Politycznych

Katedra Stosunków Międzynarodowych

Katedra Socjologii

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I STUDIÓW MIEJSKICH

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej