Katedra Administracji Publicznej

Katedra FilozofiiKatedra Gospodarki Publicznej

Katedra Gospodarki Regionalnej

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Katedra Prawa Publicznego

Katedra Socjologii