Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu: Teaching Digital Entrepreneurship

W dniach 4-5 lipca w Wiedniu odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni partnerskich uczestniczących w pracach nad projektem Teaching Digital Entrepreneurship, którego koordynatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju oferty dydaktycznej nauczania przedsiębiorczości w epoce cyfrowej. Dotychczas zespół projektowy wypracował ramy teoretyczne dla omawianych zagadnień, w tym powstały produkty takie jak: […]