Katedra Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz UEK Odpowiedzialny wraz z Instytutem Filozofii i Socjologii oraz Szkołą Doktorską Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie organizują w dniach 24-26 listopada 2022 roku interdyscyplinarną konferencję, której tematem przewodnim będzie melancholia.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji referatów.

Idea:

Melancholia przez swoje bardzo długie dzieje i zmieniające się konteksty i znaczenia nabrała wiele – nie zawsze pozwalających się zharmonizować – sensów. Jej polisemiczność wydaje się jednak nie tyle wadą pewnego pojęcia, ile raczej odzwierciedleniem różnorodności fenomenu. Zapraszamy do wzięcia udziału w niezwykłym przedsięwzięciu interdyscyplinarnym, którego celem będzie zarysowanie tej różnorodności. Chcielibyśmy zacząć tworzyć fugę melancholii, pozwolić zabrzmieć rozmaitym wariacjom na jej temat. 

Obszary badawcze:

Dzieje melancholii, zwłaszcza jej jeszcze niezbyt dobrze poznane zakamarki, rozmaite teorie melancholii, a także aspekty melancholii, które łączą się z teorią społeczną oraz polityką.

Różne wykładnie melancholii: jako choroba ciała i jej obraz w rozmaitych dyskursach medycznych; jako zaburzenie duszy i patologia zdrowia psychicznego; jako rodzaj charakteru wraz ze rozmaitymi typologiami; jako pewnego rodzaju nastrój nastroju – długotrwały lub ulotny; czy melancholia wypływa z braku (jest tożsama z żałobą lub nostalgią) czy raczej z nadmiaru, przesytu (jest nastrojem kresu)?

Melancholia jako sposób egzystencji – pożądany lub domagający się podjęcia wszelkich środków, by go uniknąć; jej powiązania ze zbliżonymi sposobami egzystencji, np. rozpaczą czy nudą.

Melancholia jako warunek – konieczny, wystarczający lub jeden z możliwych – twórczości w wielu możliwych obszarach nauki i sztuki; co za tym idzie, związek teorii i melancholii – czy wszelka teoria wypływa z melancholii, czy tylko niektóre jej odmiany?

Zaproszeni goście: Agata Bielik-Robson, Mira Marcinów, Michał Paweł Markowski, Paweł Dybel, Karolina Wigura, Andrzej Leder, Urszula Chowaniec

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji referatów.

Abstrakty powinny zawierać:

– maksymalnie 300 słów (treść abstraktu)  

– tytuł w języku polskim i angielskim

– słowa kluczowe

– notę o autorze/autorce (w tym: stopień naukowy, afiliację, dane kontaktowe)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 4 października na adres mailowy melancholia@uek.krakow.pl

Plakat

Poster