Nadanie stopnia dr habilitowanego M. Zawickiemu

1 marca 2018 r. Rada Kolegium Ekonomiczno – Społecznego Szkoły Głównej Handlowej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauk o polityce publicznej Marcinowi Zawickiemu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.