Złap płatny staż w Programie stażowym GAP!

Jeśli:

 • chcesz zdobyć doświadczenie,
 • lubisz uczyć się nowych rzeczy,
 • nie boisz się wyzwań, a współpraca z innymi to dla Ciebie czysta przyjemność,

złap płatny staż w Programie stażowym GAP!

 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ogłasza 1 turę konkursu w ramach Programu Stażowego GAP.

Konkurs jest skierowany do studentów  I lub II stopnia studiów stacjonarnych   na jednym z kierunków na Wydziale GAP:

 • Administracja,
 • Gospodarka i Administracja Publiczna,
 • Gospodarka Przestrzenna,
 • Socjologia.

 

Nagrodą w konkursie są płatne staże w następujących firmach:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (Warszawa),
 • Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. (Warszawa),
 • Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (Warszawa),
 • TAURON Polska Energia S.A. (Katowice, 2 miejsca),
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S. A. (Warszawa).

Okres odbywania stażu: 1-3 miesiące. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać  od 10 do 16 kwietnia 2018 r. na   formularzu   stanowiącym załącznik nr 1 do   Regulaminu  Programu Stażowego GAP.

Formularze należy składać w Sekretariacie Katedry Administracji Publicznej oraz Katedry Gospodarki Publicznej (ul. Rakowicka 16, III piętro, pok. 34). Wraz z formularzem należy złożyć CV. Szczegółowe kryteria oceny zawarte są w   Regulaminie  Programu Stażowego.

 

Kalendarium:

10-16 kwietnia 2018 r. – nabór  zgłoszeń,
17-23 kwietnia 2018 r. – skontaktujemy się z osobami, których wnioski przejdą ocenę formalną i zostaną zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna oraz wybór kandydatów zostanie dokonany na podstawie analizy średniej ocen ze studiów, treści formularza aplikacyjnego wraz z załącznikami oraz rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję.

Termin rozmowy zostanie podany po ustaleniu listy osób zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Osobą do kontaktu w sprawach nieuregulowanych regulaminem jest dr Michał Kudłacz, michal.kudlacz@uek.krakow.pl.