II nabór wniosków o płatne staże dla studentów I stopnia GAP i GP

Po przerwie majowej uruchamiamy drugi nabór stażowy w ramach projektu pt. Staże drogą sukcesu zawodowego studentów kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna oraz Gospodarka Przestrzenna UEK. W wyniku pierwszej edycji staże rozpoczęło ponad 60 studentów – dołącz do nich i Ty! W ramach drugiej edycji przewidujemy staże dla kolejnych 50 studentów w przeszło 30 różnych podmiotach z sektora publicznego i prywatnego!

Projekt jest  adresowany do studentów studiów stacjonarnych ostatnich roczników (do zakończenia kształcenia pozostały max. 4 semestry) I stopnia na następujących kierunkach realizowanych na Wydziale GAP UEK:

  • Gospodarka i Administracja Publiczna (licencjackie)
  • Gospodarka Przestrzenna (inżynierskie i licencjackie).

Staże u pracodawcy będą trwały 360 godz. – min. 20 godz. tygodniowo. Stawka wynagrodzenia stażowego studenta wynosi 18,50 zł brutto za godzinę pracy. Wyliczona kwota zawiera składki ZUS po stronie stażysty oraz wysyłającego na staż. Wynagrodzenie miesięczne stażysty wypłacane będzie po dostarczeniu do Wnioskodawcy określonych regulaminem dokumentów.

 

II nabór w dniach 7 – 11 maja 2018

Formularz zgłoszeniowy należy składać w wersji papierowej w pok. 24, II piętro, Rakowicka 16, 31-510 Kraków.

Więcej szczegółów oraz wymagane dokumenty znajdziecie na podstronie  naszego Wydziału.

 

Projekt „Staże drogą sukcesu zawodowego studentów kierunku GAP i GP UEK” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu: 1 707 240,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 1 422 700,00 zł